Карітас України

Карітас України входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі.
Слово “Сaritas” означає воднораз любов і милосердя, співчуття та благодійність.
Протягом більш як 20 років сотні тисяч потребуючих українців отримали матеріальну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу завдяки нашій роботі. Робота Карітасу України сфокусована на 4 основних напрямках:

 • Допомога кризовим дітям, молоді та сім’ям
 • Охорона здоров̓я
 • Допомога людям з особливими потребами
 • Соціальні проблеми міграції
 • Допомога в надзвичайних ситуаціях

Місія Карітасу України: Розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей.
Мета Карітасу України: Розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
Девіз Карітасу України: Приймемо! Зрозуміємо! Підтримаємо!

Карітас України сьогодні це:

 • Понад 20 регіональних організацій у 15 областях України.
 • Понад 1 000 співробітників та волонтерів.
 • Допомога потребуючим незалежно від віросповідання, соціального становища, етнічного походження, статі чи віку, базуючись на християнських засадах і цінностях.
 • Сотні тисяч потребуючих, покращити стан яких змогла матеріальна, соціальна, психологічна та юридична допомога,надана співробітниками Карітасу.
 • Комплексний та системний підхід до вирішення соціальних питань: ми не концентруємось на одній чи двох суспільних проблемах, а беремо до уваги їх сукупність, послідовність і потенційні наслідки.
 • Висока кваліфікація працівників, постійний професійний розвиток завдяки участі у власних та партнерських тренінгах, семінарах, конференціях; стажування в Україні та за кордоном.
 • Наукові підходи у соціальній роботі, власні дослідження проблем медицини, міграції, безробіття, безпритульності, сирітства і вуличного способу життя дітей та молоді, інтеграції неповносправних осіб тощо.
 • Ефективна та практична соціальна і матеріальна допомога, а також активна просвітницька діяльність.
 • Багаторічне партнерство як з українськими, так і міжнародними благодійними фондами та громадськими організаціями, державними структурами.
 • Безперервний обмін досвідом з міжнародною мережею Карітасу, що має понад 115-річну історію і об’єднує 165 національних організацій, з 200 країн світу, з персоналом у декілька мільйонів співробітників та волонтерів.